ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ DLTV EVAL

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ทำการประเมิน DLTV EVAL
(ประมวลผล ณ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2559)
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบช่องทางการประเมินให้ถูกต้อง
ท่านจะต้องดำเนินการเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ dltv.feedback180.com
ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเท่านั้น
ระบบไม่สามารถประมวลผลการทำประเมินผ่านช่องทางอื่นได้
1 2 3 4 1 2 3 4